Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zwroty
alt

Zwroty

Jeśli Kupujący jest Konsumentem (zgodnie z art. 22 KC) może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość. Termin ten jest liczony od dnia otrzymania przez Konsumenta, bądź inną osobę wyznaczoną przez Konsumenta, zakupionego Towaru. Jeśli Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia biegnie od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu. Nie musi ono posiadać uzasadnienia.

Aby dokonać zwrotu towaru należy:

1) wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres:

         "Elektronika Domowa"
         ul. Elektoralna 9
         00-137 Warszawa

2) lub wysłać maila zawierającego oświadczenie o odstąpieniu na adres poczty elektronicznej: biuro@orno-sklep.pl lub sklep@elektronikadomowa.pl

3) lub wysłać takie oświadczenie faksem na nr: (22) 382 54 55
 
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek dokonać na własny koszt zwrotu Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zwrot Towaru obejmuje również zwrot wszelkich dokumentów do niego dołączonych. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres sklepu:

        
"Elektronika Domowa
        ul. Elektoralna 9
        00-137 Warszawa.
 
Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności wraz z kosztami dostarczenia Towaru, przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów dodatkowych dostarczenia Towaru, jeśli Konsument wybrał inny niż zwykły najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Towaru. 

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Uprawnienia Kupującego nie będącego konsumentem do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość:

Kupujący nie będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru za zapłatą odstępnego w wysokości 20% ceny brutto towaru. Aby zrealizować to uprawnienie należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres podany wyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu bez dokonanej zapłaty odstępnego pozostaje bezskuteczne. 

Skorzystanie z prawa odstąpienia oznacza konieczność dokonania na własny koszt zwrotu zakupionego Towaru wraz z wszelkimi dokumentami dołączonymi do Towaru w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Więcej informacji na temat zwrotu towarów w regulaminie sklepu.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji o ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie, można znaleźć w Polityce Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu